Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego

Dodaj komentarz

Filed under edukacja

Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Dodaj komentarz

Filed under edukacja

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Dodaj komentarz

Filed under wnioski