Wzór wniosku zbywcy nieruchomości rolnej

Wzór wniosku zbywcy nieruchomości rolnej

Dodaj komentarz

Filed under rolnictwo

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, rolnictwo

Wzór wniosku osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne

Wzór wniosku osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne

Dodaj komentarz

Filed under rolnictwo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnej

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnej

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej

Dodaj komentarz

Filed under rolnictwo

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na edukację domową

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na edukację domową

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, edukacja