Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego

Wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, praca

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Dodaj komentarz

Filed under prawo

Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Wzór wykazu inwentarza do sądu

Wzór wykazu inwentarza do sądu

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, wnioski do sądu

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dodaj komentarz

Filed under zdrowie