Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under poradniki

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie TU>>>

Dodaj komentarz

Filed under poradniki

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under poradniki

WNIOSEK o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych

WNIOSEK o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Prawo handlowe w pigułce

Prawo handlowe w pigułce ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under poradniki

Wniosek kuratora zawodowego w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 173 § 2 pkt 8 kkw w zw. z art. 75 § 1a kk i w zw. z art. 12d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wniosek kuratora zawodowego w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 173 § 2 pkt 8 kkw w zw. z art. 75 § 1a kk i w zw. z art. 12d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Świadczenia pozapłacowe

Świadczenia pozapłacowe ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under poradniki