Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under edukacja

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego

Wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego

Dodaj komentarz

Filed under wnioski

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, praca

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Dodaj komentarz

Filed under prawo

Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu