Category Archives: wnioski do sądu

WNIOSEK pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia

WNIOSEK pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

WNIOSEK pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

WNIOSEK pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

ZAŻALENIE pokrzywdzonego na brak powiadomienia o wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

ZAŻALENIE pokrzywdzonego na brak powiadomienia o wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)

Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, wnioski do sądu

Wzór pozwu o zapłatę – zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych utraty więzi rodzinnej

Wzór pozwu o zapłatę – zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych utraty więzi rodzinnej ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu