Category Archives: wnioski do sądu

Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Wzór wykazu inwentarza do sądu

Wzór wykazu inwentarza do sądu

Dodaj komentarz

Filed under Bez kategorii, wnioski do sądu

Niebieska Karta D

Niebieska Karta D

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Niebieska Karta – B

Niebieska Karta – B ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

WNIOSEK o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych

WNIOSEK o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Wniosek kuratora zawodowego w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 173 § 2 pkt 8 kkw w zw. z art. 75 § 1a kk i w zw. z art. 12d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wniosek kuratora zawodowego w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 173 § 2 pkt 8 kkw w zw. z art. 75 § 1a kk i w zw. z art. 12d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu

Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania ZOBACZ>>>

Dodaj komentarz

Filed under wnioski do sądu