Category Archives: wzory pism

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

ODWOŁANIE OD DECYZJI DO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

ODWOŁANIE OD DECYZJI DO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO WZÓR

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI PISARSKIEJ WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ  POMYŁKI PISARSKIEJ

 

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

LIST POLECAJĄCY WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

LIST POLECAJĄCY –

POŚREDNICTWO W SPRAWIE DRUGIEJ OSOBY

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU RADY NADZORCZEJ WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA

NA ZEBRANIU RADY NADZORCZEJ

 

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA POWIELENIE ARTYKUŁU WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA POWIELENIE ARTYKUŁU

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

Curriculum vitae wzór

               WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

Curriculum vitae wzór

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

Pełnomocnictwo wzór

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

 Pełnomocnictwo

  

 

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

 

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

WNIOSEK O NAKAZANIE WYPŁACENIA MU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ MAŁŻONKA WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

INFORMACJA O TRUDNOŚCIACH I NIEWYPŁACENIU TRZYNASTEGO WYNAGRODZENIA WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

INFORMACJA O TRUDNOŚCIACH I NIEWYPŁACENIU TRZYNASTEGO WYNAGRODZENIA

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH

 

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

  

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

 

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

DEKLARACJA WEKSLOWA WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

Deklaracja wekslowa

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW WZÓR

WPIS PRZENIESIONY – KLIKNIJ:

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

 

Dodaj komentarz

Filed under wzory pism