Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek ZAS-66

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek ZAS-66

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-65

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-65

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowski ZAS-34

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowski ZAS-34

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres ZAS-31

Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres ZAS-31

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek o uporządkowanie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego US-8

Wniosek o uporządkowanie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego US-8

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 US-36

Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 US-36

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1 lub E101

Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1 lub E101

Dodaj komentarz

Filed under ZUS