Wniosek o zaświadczenie A1 – przeniesienie działalności na własny rachunek US-1

Wniosek o zaświadczenie A1 – przeniesienie działalności na własny rachunek US-1

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego RD-8

Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego RD-8

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek RD-3

Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek RD-3

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej OL-3

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej OL-3

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego OL-2

Wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego OL-2

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Dodaj komentarz

Filed under ZUS

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ZUS-PEL

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ZUS-PEL

Dodaj komentarz

Filed under ZUS